เมนู

"บอกเล่าเรื่องราวความเป็นไทยอย่างยั่งยืนในแบบของคุณ"

ชิงรางวัลและเงินสด รวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท

ภายใต้หัวข้อ

 • ท่องเที่ยวไทยสวยงามอย่างยั่งยืน
  เช่น สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย รูปแบบการท่องเที่ยวของไทย เป็นต้น
 • วัฒนธรรมไทยงดงามแบบยั่งยืน
  เช่น วัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย เป็นต้น
 • วิถีชีวิตไทยคงเอกลักษณ์ที่ยั่งยืน
  เช่น วิถีชีวิตคนไทย การดำเนินชีวิตของคนไทย เป็นต้น

ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่งภาพถ่ายเป็นประเภทภาพถ่ายชุด (Photo set) โดยมีจำนวนภาพในชุดจำนวน 4 ภาพ ต่อ 1 ชุด โดยแต่ละภาพในชุด จะต้องมีเนื้อหาที่มีความสอดคล้องภายใต้หัวข้อเดียวกัน และภาพจะต้องเกิดจากการถ่ายจากสถานการณ์และสถานที่จริง (ไม่มีการ Set up หรือไม่มีการจัดฉากใดๆ)

*ไม่จำเป็นต้องเป็นภาพถ่ายจากสถานที่เดียวกัน
*เนื้อหาที่มีความสอดคล้องเป็นชุดเดียวกันหมายถึงเนื้อหาภายใต้หัวข้อเดียวกัน
*โปรดอ่านเงื่อนไขการส่งภาพเข้าประกวดอย่างละเอียด

ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า

รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 3 กันยายน - 15 ตุลาคม 2563

*ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องส่งภาพถ่ายเป็นชุด โดยมีจำนวนภาพในชุดจำนวน 4 ภาพโดย แต่ละภาพชุด จะต้องมีเนื้อหาสอดคล้องเป็นชุดเดียวกัน

วิธีการส่งเข้าประกวด

01

หัวข้อเรื่องราว

เข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย "บอกเล่าเรื่องราวความเป็นไทยอย่างยั่งยืนในแบบของคุณ" ภายใต้หัวข้อ

 • ท่องเที่ยวไทยสวยงามอย่างยั่งยืน
 • วัฒนธรรมไทยงดงามแบบยั่งยืน
 • วิถีชีวิตไทยคงเอกลักษณ์ที่ยั่งยืน พร้อมเขียนคำบรรยายใต้ภาพ
02

จำนวนภาพ

ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่งภาพถ่ายเป็นประเภทภาพถ่ายชุด (Photo set) โดยมีจํานวน ภาพในชุดจํานวน 4 ภาพ ต่อ 1 ชุด โดยแต่ละภาพในชุด จะต้องมีเนื้อหาที่มีความสอดคล้องภายใต้หัวข้อเดียวกัน และภาพจะต้องเกิดจากการถ่ายจากสถานการณ์และสถานที่จริง (ไม่มีการ Set up หรือไม่มีการจัดฉากใดๆ)

03

ลิขสิทธิ์ของภาพ

ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด ทางกลุ่มเซ็นทรัล จะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด และ ไฟล์ภาพดังกล่าวจะเป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มเซ็นทรัล แต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของเจ้าของ ภาพอย่างสมบูรณ์

04

อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ

ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้กล้อง Digital ในทุก รูปแบบ (DSLR, Mirrorless, Compact, Action Camera, Smartphone, ภาพจากอากาศยาน ไร้คนขับ (โดรน) และ ภาพจากกล้องถ่ายใต้นํ้า) หรือ กล้องบรรจุฟิล์ม ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุ ฟิล์ม จะต้องนําฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง

อัพโหลดภาพถ่ายผ่านทางเว็บไซต์ เป็นชุด โดยมีจำนวนภาพในชุดจำนวน 4 ภาพโดย แต่ละภาพชุด จะต้องมีเนื้อหาสอดคล้องเป็นชุดเดียวกันโดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

สถานที่ท่องเที่ยว

วัฒนธรรม

วิถีชีวิต

Our Partners